Ransonering av kräfta för att hålla uppe priset

På grund av covid-19-pandemin och de europeiska ländernas stängning av hela samhället har efterfrågan på kräftor minskat kraftigt. Det har medfört ett kraftigt prisras vilket gjort att många kräftfiskare sett sina inkomster minska rejält. Även de som lyckas sälja den kräfta de fångat. För att försöka upprätthålla prisbilden för kräfta har SFPO och HKPO kommit överens om  att reglera kräftfisket genom veckoransoner. Överenskommelsen är följande:

Båtlängd, kräftranson

  • 0-10,99 meter      600 kg stor kräfta/vecka + 150 kg småkräfta
  • 11-19,99 meter    900 kg stor kräfta/vecka + 225 kg småkräfta
  • 20 meter –        1 200 kg stor kräfta/ vecka + 300 kg småkräfta

Auktionerna är de som  kontrollerar efterlevnaden med hjälp av en grupp bestående av fyra kräftfiskare från HKPO och fem från SFPO. Deltar gör även auktionerna i Göteborg och Smögen samt SVC. Fredrik Lindberg är rapportör. Tills vidare gäller överenskommelsen om ransonering fram till 8 maj, men sannolikt kommer den väl att förlängas.

Även i Danmark har det införts veckoransoner i fisket av kräfta (jomfruhummer). Först stoppade de danska yrkesfiskarna fisket helt men därefter har det startat igen med följande ransoner:

Båtlängd, kräftranson per vecka

  • < 12 meter, 500 kg store jomfruhummere + 150 kg små jomfruhummere
  • 12-19 meter, 750 kg store jomfruhummere + 225 kg små jomfruhummere
  • > 19 meter, 1.000 kg store jomfruhummere + 300 kg små jomfruhummere

Precis som i Sverige finns det en grupp som övervakar att reglerna följs.

I Skottland har fisket av kräfta (Nephrops) också skadats allvarligt av coronakrisen vilket har lett till att alla yrkesfiskare som fiskar kräfta får utbetalningar från en statlig nödhjälpsfond. Även burfiskare och musselfiskare får stöd från samma fond.

Kräfta exporteras och används i stor utsträckning till scampi som serveras på restauranger i hela Europa.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!