Illegal hantering av ål

Två personer har i helgen anhållits som misstänkta för grovt brott mot fiskerilagen i Blekinge. Polisen, Kustbevakningen och Tullverket samverkade i ett ärende som rubriceras som grovt brott mot fiskelagen. Det handlar om illegal hantering av ål.

Det hela följer på att myndigheter tidigare upptäckt en mängd illegala fiskeredskap för ålfiske. Förra året beslagtogs 226 olagliga ålryssjor. De flesta hittades i Blekinge.

På bara några veckor i maj i år hittade Havs- och vattenmyndigheten 50 olagliga ålryssjor i Blekinge med hjälp av drönare. Olagligt ålfiske har i många år varit vanligt i Blekinge. Det är dock ovanligt att några personer grips eller lagförs för brotten. Men nu har det alltså hänt att två personer blivit gripna och anhållna.

Ålfiske får bedrivas 9 månader om året av fiskare med licens. Några nya licenser delas inte ut och gamla licenser kan inte övertas.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!