Vardin

P/f Varðin är ett fiskeriföretag som bildades 1985 i den lilla orten Gøta. 1987 stod företagets första båt klar, en pelagisk trålare men redan 1988 höll företaget på att gå i konkurs. Med byte av bank och nya lån löste problemen sig. Ett holdingbolag med namnet P/f Vinni bildades och blev ägare till P/f Varðin. 2009 döptes P/f Vinnin om till P/f Varðin medan det gamla P/f Vardin p/f blev dotterbolaget P/f Hvamm.

Senare har flera andra dotterbolag bildats, P/f Krossbrekka, P/f Driftin, P/f Gulenni och P/f Desin. Dotterbolagen, med undantag av P/f Desin, äger var sin pelagisk trålare och Varðin äger alltså fyra vilket gör bolaget till ett av Nordens största pelagiska fiskeriföretag. Fisket är främst inriktat på sill, makrill och blåvitling (svartkjaftur).  2019 landade företaget 82 628 ton blåvitling, 38 584 ton sill och 23 180 ton makrill.

Vardin p/f har också dotterbolaget Varðin Pelagic p/f som äger världens största pelagiska fiskbearbetningsanläggning. En annan delägare i Vardin Pelagic är P/f Delta Seafood.

Dessutom är bolaget största ägare i det demersala fiskeriföretaget P/f Faroe Origin med 45% . Övriga delägare är isländska Samherji med 25%, Sp/f Framherji med 25% och P/f Bacalao med 5%. Faroe Origin har 6 demersala trålare.

Jákup Jacobsen är VD i P/f Varðin och styrelsen består av Jógvan David Jacobsen, Frits Thomsen, Jógvan P. Hentze, Jákup Jacobsen och Bogi Jacobsen. Familjen Jacobsen verkar vara största delägare. Det totala antalet anställda i företagets fiskeriverksamhet är omkring 60 personer. Antalet anställda i Faroe Origin är oklart.

Källor: Teyggjan, Vørn, Business-Line

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!