Viktig information från Göteborgs Fiskauktion om båtbyten/skrovbyten

Då och då byter fiskare båt (skrov). Detta meddelas inte alltid till 1:a-handsmottagaren som exempelvis Göteborgs Fiskauktion (GFA) trots att yrkesfiskare är skyldiga att meddela detta. Detta medför att GFA och andra förstahandsmottagare inte kan rapportera avräkningsnotan till Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Något som orsakar mycket merarbete och risk för sanktioner för både förstahandsmottagare och för enskilda yrkesfiskare, helt i onödan.

Göteborgs fiskauktion såväl som andra förstahandsmottagare behöver ha uppgifterna på den nya båten senast två vardagar innan första försäljning. De uppgifter de behöver är följande:

CFR t.ex. SWE000001234
IRCS t.ex. SFD-1234 eller SABC
EM t.ex. GG 1234
Namn t.ex. Titanic II
Personnummer på licensinnehavaren, om annat än organisationsnummer
Ordinarie landningshamn
Ordinarie fiskevatten, med subdivision
Primärt fiskeredskap

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!