Viktig information från Göteborgs Fiskauktion om båtbyten/skrovbyten

Då och då byter fiskare båt (skrov). Detta meddelas inte alltid till 1:a-handsmottagaren som exempelvis Göteborgs Fiskauktion (GFA) trots att yrkesfiskare är skyldiga att meddela detta. Detta medför att GFA och andra förstahandsmottagare inte kan rapportera avräkningsnotan till Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Något som orsakar mycket merarbete och risk för sanktioner för både förstahandsmottagare och för enskilda yrkesfiskare, helt i onödan.

Göteborgs fiskauktion såväl som andra förstahandsmottagare behöver ha uppgifterna på den nya båten senast två vardagar innan första försäljning. De uppgifter de behöver är följande:

CFR t.ex. SWE000001234
IRCS t.ex. SFD-1234 eller SABC
EM t.ex. GG 1234
Namn t.ex. Titanic II
Personnummer på licensinnehavaren, om annat än organisationsnummer
Ordinarie landningshamn
Ordinarie fiskevatten, med subdivision
Primärt fiskeredskap

Gilla Njord på Patreon!