Offentlig redovisning av fiskerättigheter är ett måste

Ett av problemen med det svenska förvaltningssystemet av fisket är att fördelningen och handeln med fiskerättigheter inte är lättillgänglig. För att få veta vem som har vilka fiskerättigheter så måste Havs- och vattenmyndigheten tillfrågas. Detta är bökigt, tar tid och är ett slöseri med myndighetspersonalens arbetstid. Uppgifterna borde presenteras offentligt och publikt av Havs- och vattenmyndigheten. Detta är också en av de saker som påpekats i de utvärderingar av systemet som gjorts om det svenska TFC-systemet (ITQ-systemet).

Idag får de flesta sådan information via mig som offentliggöra den en gång om året efter att ha frågat Havs- och vattenmyndigheten om uppgifterna. Det är orimligt att det ska fungera så.

I Danmark finns all information tillgänglig på Fiskeristyrelsens hemsida. Hur mycket varje båt innehar i form av fiskerättigheter liksom vad varje yrkesfiskare innehar och varje fiskeriföretag innehar är sökbart och redovisat. Landningar redovisas och uppdateras varje dag. Det går att se hur mycket olika intressenter äger i forma av fiskerättigheter, hur mycket det kan fiska i år (inkluderar byten mellan år och byten med andra samt byten med andra länder). Det danska systemet är mycket transparent. Ett liknande system borde även Sverige ha.

I Sverige måste också systemet kompletteras med sökning på tillståndshavare och delägare i företag då det kan vara helt olika personer vilket inte är möjligt i Danmark. Landningar måste uppdatera per båt varje dag eller i varje vecka i ett offentligt tillgängligt system.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!