Forskare kräver förbud mot skadliga fiskesubventioner

Världshandelsorganisationen WTO måste verka för ett förbud mot skadliga subventioner i fiskeindustrin. Det skriver nästan 300 forskare från hela världen i ett upprop publicerat i den välrenommerade forskningstidskriften Science. Detta mot bakgrund av WTO:s kommande ministermöte i Genève i slutet av november. En av undertecknarna är Jesper Stage, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

I debattartikeln skriver forskarna att WTO under sitt novembermöte har en unik chans att sätta stopp för skadliga subventioner. Det handlar om subventioner som forskarna menar leder till överfiske, hotar den biologiska mångfalden, ökar koldioxidutsläppen och underminerar möjligheterna att föda världens befolkning.

Forskarna avser bland annat ekonomiskt stöd som sänker kostnaderna för bränsle, skeppstillverkning samt prisstöd som skapar artificiella höga prisnivåer. Vidare kräver forskarna att subventioner till fiskeflottor som fiskar på öppet hav och på internationellt vatten avskaffas. Sådana subventioner menar de hotar låglöneländer som är beroende av fisket för att trygga sin livsmedelsförsörjning.

Stöd till låginkomstländer

För att säkerställa efterlevnaden rekommenderar forskarna att ett avtal om förbud mot skadliga subventioner innehåller klausuler om dokumentation av data samt regler för sanktioner. Vidare rekommenderas att låginkomstländerna erbjuds stöd. Detta för avtalet så att de kan ställa om till ett hållbart fiske.

Jesper Stage

– Det finns mycket annat som enskilda länder också kan göra bättre i sin fiskförvaltning, men ett internationell förbud mot skadliga fiskesubventioner skulle hjälpa väldigt många fiskbestånd på en gång och är den åtgärd som vore absolut enklast att genomföra på globalt plan, säger Jesper Stage, i ett pressmeddelande.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!