Öppet brev från SFPO om säl och skarv

Öppet brev till generaldirektörerna Björn Risinger (Naturvårdsverket), Christina Nordin (Jordbruksverket) och Jakob Granit (Havs- och vattenmyndigheten) angående säl- och skarvproblematiken m.m.

Vi har från yrkesfisket under många år varnat för sälen och skarvens härjningar i hav och sjöar. Nu är situationen kritisk.Man talar i förvaltande myndigheter om en ekosystembaserad förvaltning, men tydligen är det bara ett modeord man slänger sig med eller i värsta fall vet man inte vad man talar om.

Med den sortens förvaltning sitter man på händerna för att inte göra något, samtidigt som säl och skarv äter 30 gånger mer fisk i Västerhavet än vad det svenska demersala fisket fiskar. Men man pratar bara om att förvalta fisket och blundar för de som fiskar 30 gånger mer, enligt helt officiella siffror.

I Öresund, som man hela tiden lyfter fram som det goda exemplet, håller torskbeståndet på att krascha på grund av en stor inflyttning av säl.

I Östersjön har läget passerat allvarligt, det är numera kris eller katastrof. Här pekar den ena myndigheten på den andra och man försöker hela tiden undslippa skuldfrågan.

På samma sätt gör politiken, först pekar man ut torskfiskarna som den stora boven, men nu när de är borta så läggs skulden på storskaliga sillbåtar. Ingenting kommer att bli bättre med att peka finger. Nu handlar det om mod och kunskap för att fatta kloka beslut.

För sanningen är den att vi, och här har Sverige det största ansvaret, har slarvat bort ett av värdens största torskbestånd.

Vad bör göras?

Jo, först och främst möjliggöra en jakt på säl och skarv. Skottpengar är den enda rimliga lösningen på kort sikt: 3 000 kr/säl och 1 000 kr/skarv vore rimligt för att värna våra hav och sjöar. Detta skulle samhällsekonomiskt betala sig snabbt.

Bygg ut reningsverken och börja i Östersjön, men det måste gå fort, sluta med att bevilja dispenser och sluta ”brädda” avloppsvatten.

Restaurera våtmarker, inte bara som några symboliska handlingar, utan på riktigt.

Se över regelverket vad gäller gödsling av åker och mark, och få stopp på vintergödslingen omedelbart.

Nu är det dags att Ni får Era myndigheter att samarbeta och gå från tomma ord till handling, annars kommer haven att vara fria från fisk och fiskare.

Sveriges Fiskares PO
Peter Ronelöv Olsson, ordförande och Fredrik Lindberg, ombudsman

#Sveriges Fiskares PO (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare med medlemmar från Koster till Kalix.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!