Riskera inte yrkesfisket i Glommens hamn

Förslaget till ny detaljplan för Glommens hamn riskerar att sabotera framtiden för oss yrkesfiskare. Vi kan aldrig acceptera att kommunens politiker säljer ut en tredjedel av hamnområdet till en företagare, som enligt förslaget ska få bygga hotell och bostäder alldeles intill kajen där vi har vår arbetsplats.

Det kommer oundvikligen att leda till konflikter med boende som får sin sömn förstörd när vi lägger till vid kajen och landar fångsten tidigt på morgonen.

Kajen kan också vara en farlig plats att vistas på. I dag är Glommens hamn öppen för allmänheten, men om det byggs hotell och bostäder och det blir mer folk i rörelse i området kommer vi förmodligen att få sätta upp ett staket och stänga av hamnen.

Det är anmärkningsvärt att de ansvariga tjänstemännen och politikerna i Falkenbergs kommun inte pratade med oss yrkesfiskare innan de presenterade sitt detaljplaneförslag. Före valet vill vi ha tydliga besked av politikerna: Är ni fortfarande beredda sälja en tredjedel av hamnen till en privat exploatör?

Det ursprungliga förslaget håller nu på att omarbetas utifrån de synpunkter som kommit in. Vi yrkesfiskare utgår ifrån att kommunen tar till sig av kritiken från länsstyrelsen, som i sitt yttrande hänvisar till att hamnen är utpekad som ett riksintresse för fisket.

”Förändringen är så stor att det i framtiden inte skulle gå att utveckla hamnen och hamnområdet för fiskets eller vattenbrukets behov (…) Den förändring detaljplanen innebär med privatisering av delar av hamnen går också emot flera av de mål som satts upp i den nyligen framtagna strategin för svenskt fiske, fritidsfiske och vattenbruk som skickades till regeringen den 30 maj 2021”, skriver länsstyrelsen.

Om kommunen, trots den hårda kritiken, försöker driva igenom en privatisering av hamnen så kommer vi yrkesfiskare att göra allt som står i vår makt för att sätta stopp för den. I slutändan kan Glommens hamn bli en fråga för regeringen. Och då lär riksintresset väga tyngst.

Yrkesfiskarna på båtarna Klintskär, Evelina, Lyngskär, Cindy Vester, Melina, Julia, Gerd, Silverön, Bonita, Cometen och Glomvik

Också publicerat i Hallands Nyheter.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!