Vad är pelagiskt fiske?

Pelagiskt fiske står för över 90 procent av den totala volym som fångas av svenskt yrkesfiske i havet. Det är Sveriges mest klimat- och miljövänliga fiske. Den fisk som fiska lever i den fria vattenmassan som exempelvis sill, makrill och skarpsill. Sådana fiskarter kallas pelagisk fisk.

Stiftelsen Swedish Pelagic Foundation arbetar för att främja utbud och efterfrågan av pelagisk fisk. De arbetar bland annat med utveckling och uppbyggnad av försörjningskedjor, stödja forskning som fokuserar på bättre nyttjande av fiskresursen. Dessutom med insatser för att skapa klimat- och miljösmartare fiske.

Fisket är inom kvoterna

Svenskt pelagiskt fiske bedrivs i Östersjön, Västerhavet, Nordsjön och Atlanten. Fisket bedrivs mest med pelagisk trål. Fiskeripolitiken slår fast att EU ska anpassa fisket till nivåer som gör att bestånden ligger på en nivå som garanterar maximal hållbar avkastning.

Kvoterna  för pelagiskt fiske varierar naturligt mellan åren men beror även på de avtal som träffas i internationella förhandlingar samt politiska beslut inom EU. Förhandlingarna baseras på rådgivning från Internationella Havsforskningsrådet (ICES) rörande beståndsuppskattning och hållbart uttag. Sillkvoten för Östersjön gick upp 32 procent 2023 och nu ner 43 procent för 2024. Det har inte förekommit något svenskt pelagiskt överfiske de senaste åren.

Låg felrapportering och få bifångster

Fiskarnas rapportering av fångsterna ligger till grund för avräkningen mot kvot. Det är även ett viktigt underlag till forskarnas uppskattning av fiskbestånden i havet. Det är därför väsentligt att yrkesfiskets fångster blir korrekt rapporterade. Det är också en liten väldigt liten andel som felrapporteras i förhållande till den totala fångsten.

Inom kommersiellt fiske förekommer det att fiskaren får annan fångst än den som är avsikten att fånga, så kallade bifångster. Det pelagiska fisket är dock nästan helt rent från bifångster. Under 2022 uppgick bifångsterna endast till 0,6 promille (exempelvis 1 170 kilo torsk på mer än 60 miljoner kilo fångst) för fartyg över 12 meter i Östersjön.

Öka konsumtionen av klimatsmart pelagisk fisk

Ur ett klimatperspektiv är det även viktigt hur fisken är producerad.  I förhållande till andra proteinkällor har pelagisk fisk ett lågt klimatavtryck. Efterfrågan i Sverige på pelagisk fisk är dock låg och huvuddelen av det vi äter kommer idag från utlandet. Beredningsindustrin i Sverige har därför nästan helt försvunnit. För att vända utvecklingen behövs inte bara få folk att äta mer pelagisk fisk utan det behövs även stora fiskebåtar som kan hålla i gång industrier och infrastruktur året runt.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!