Ny räktrål från Fiskareföreningen Norden

Fiskareföreningen Norden (Smögen Nät) har utvecklat en ny räktrål ihop med Chalmers Industriteknik. Den har uppmärksammats i media, bland annat i Sveriges Radio där journalisten inte kunde skilja på en trål och en trålare och Bohusläningen där just det inte har varit ett problem.

Den nya trålen har en annan utformning jämfört med traditionella trålar. Den nya utformningen ska bidra till att trålen ska kunna fånga lika stora mängder räka som en traditionell trål samtidigt som den ska vara mer cirkulär och resurseffektiv. Användningen av trålen är tänkt att minska bränsleförbrukningen, öka selektiviteten och vara enklare att återvinna, återanvända och laga.

Trålen har en smalare men högre trålöppning. Maskorna i trålarmarna är mindre men den ökade höjden på öppningen gör att maskorna öppnar sig bättre. Det ökar ytan som vattnet rinner igenom och gör vattenmotståndet lägre vilket ger lägre bränsleförbrukning. Enligt preliminära resultat från tester med trålaren Havskräftan så kan bränsleförbrukningen minska med upp till 50% vid optimala förhållanden, jämfört med traditionella trålar. Riktigt så mycket blir det nog inte vid normal användning.

Nordenristen

Trålen har maskor som är så stora som möjligt utan att räkor i önskad storlek ska kunna åka ut. Trålen har även en inbyggd funktion som ska bidra till ökad art- och storleksselektivitet, en så kallad Nordenrist. FF Norden försöker implementera Nordenristen i alla sina räktrålar, vilket bidrar till att öka selektivitet av oönskad fångst.

En Nordenrist betsår av tre delar. Längst har ett fint galler för att möjliggöra för lusen inte ska fångas utan sorteras ut. att smita ut. Mittendelen har ett grövre galler, där räkor i önskad storlek kan passera igenom. Längst upp finns det en öppning för fisk och annan oönskad fångst. Ett problem med Nordenristen kan vara att den sätter igen i den nedre delen så att lusen ändå inte sorteras ut.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!