Garn

Garnfiske ( i östra Sverige kallas det nätfiske) hör till de äldsta fiskemetoderna och är vanligt inom det svenska kustfisket. Med garn fångas de flesta sorters fisk. Exempelvis torsk, rödspätta, sill, sik, röding med mera. Det finns olika typer av garn, bottengarn, flytgarn och drivgarn. Garn av olika slag innebär små skador på fångad fisk, däremot är fångsten och redskapen utsatta för skador orsakade av att säl och skarv äter av fisken.

Garn (Nät)

Drivgarn (vänster) och Bottengarn.

En speciell form av garn är grimgarn (trammel net) som består av flera (oftast tre) lager nät med olika storlek på maskorna. Grimgarn förekommer såväl som bottengarn och flytgarn. De orsakar stora bifångster och har i Sverige använts främst inom ålfisket. Ålfiske är numera inte tillåtet.

Grimgarn

Grimgarn