Bottenbackor

Bottenbackor eller bottenlångrev används för torskfiske i Östersjön eller i Nordatlanten och Sydatlanten för fiske av  torsk, sej, kolja, hälleflundra, kummel, hoki, sabelfisk (svarttorsk) med mera. Det används också vid långafiske och annat fiske efter olika bottenlevande djuphavsfiskar. Det mest kända  svenska backefisket är storbackefisket efter långa vid Shetlandsöarna. Ett fiske som inte längre förekommer även om långa fiskas med backor av andra nationer.

Bottenbackefiske orsakar inte lika stora bifångster av sjöfågel, sköldpaddor och mindre valar som flytbackefiske utan betraktas i allmänhet som miljövänligt fiske. I Norden är det ofta MSC-märkt och ibland Krav-märkt.

Bottenbackor

Backefiske