GG 764 Astrid (I)

Byggdes 1981 vid Karlskronavarvet för att också kunna vara minsvepare förutom att vara fiskebåt. Köpare av båten var Leif Johansson och hans söner Börje och Thomas Johansson på Rörö. Enligt hembygdsboken om Hyppeln var också Åke, Göte och Jan Johansson på Hyppeln delägare. Åke Johansson är bror till Leif Johansson. Jan och Göte Johansson är väl troligen brorsöner, alternativt bröder. Båten var på 177 bruttoton och med en dieselmotor på 1 760 hk.

I samband med inköpet döptes den då existerande Astrid med Hyppeln som hemmahamn om till GG 64 Astrid Marie.

En snörpvadsbåt som ibland fiskade ihop med en lysbåt, GG 469 Martina fram till 1987 och därefter med en annan lysbåt med samma nummer och namn. I hembygdsboken nämns också en annan lysbåt i början, GG 87 Ungskär (idag GG 87 Rockskär och ägd av Göte Johansson).

M-200-H Klaring

M-200-H Klaring Foto: Aage

Såld 1988 till svenska marinen där båten tjänstgjorde som HMS Rörö intill 1994 då båten såldes som fiskebåt igen. Först med namnet Astrid II (okänt vilken distriktsbeteckning och nummer) fram till 1994, därefter Sunnanö (troligtvis GG 912) intill 1998.

Därefter såld till Norge där båten gått under namnen Fjelldur, Åkerøy, Lundstoskjær och Klaring för att idag heta N-131-ME Polarfangst. Båten är idag på 253 bruttoton och 27 meter lång.

Efter försäljningen 1988 skaffade familjen Leif Johansson en ny båt med namnet GG 764 Astrid.

N-131-ME Polarfangst

N-131-ME Polarfangst. Foto: Aage