Anna

Ångtrålare byggd 1892 som HH 10 Elise vid J. C. Tecklenborg i Geestemünde, Tyskland för Gebrüder Thomas i Hamburg. På 143 bruttoton och med en ångmaskin på 42 hk från J.C. Tecklenborg. 1898 övertagen av F.W.E. Thomas i Hamburg.

1908 såld till Hilding Larsson i Göteborg och namnbyte till Anna. Året efter överförd till AB Gadus Fabriker (Hilding Larsson med flera). Såld till Trawl AB Sill (Axel Qvirist) år 1916 för att fyra år senare säljas till Trål AB Axel Qvirist och få Marstrand som hemmahamn. Bytte namn till August år 1920 och hade under de åren i Marstrand (1921-25) namnet MD 375 August. Från 1924 var Provianterings AB (också ägt av Qvirist) ägare av båten.1926 överförd till Göteborg med Anna Qvirist som ägare, 1927 såld till Gustaf Lundgren med flera.

Såld till Rasmus Stange i Haugesund år 1930 och omdöpt till Brislingoch nu på 133 bruttoton. Försvann 1931 på resa från Haugesund till Island för sillfiske. 12 personer omkom.