GG 888 Aries

Ångtrålare byggd 1881/82 vid av T Charlton, Grimsby för okänd beställare. På 117 bruttoton. Från 1896 ägd av Grimsby & North Sea Steam Trawling Co Ltd i Grimsby.

Såld 1905 till Warbergs Exportaffär (Carl Andersson) som VG 37? AriesWarbergs Exportaffär startades år 1897 av grosshandlaren Carl Bernard Andersson. Företaget blev det största i sitt slag i Halland och troligtvis också på Sveriges västkust. Carl Andersson dog 1919 och företaget hamnade i svårigheter och gick i konkurs. Företagets två ångtrålare, förutom Aries också Meera  såldes till AB Bergelin & Reuter på exekutiv auktion år 1920. Fick då numret GG 888.

Upphuggen 1927.

Denna båt ska inte förväxlas med senare ångtrålare med samma namn ägda av Grimsby & North Sea Steam Trawling Co Ltd.