Asta

Ångtrålare byggd 1891 som H 174 Locust vid Mackie & Thomson Ltd, Govan, Glasgow för British Steam Trawling Co Ltd i Hull (familjen Robins). Vid leveransen på 155 bruttoton med en ångmaksin på 45 hk från Muir & Houston Ltd, Glasgow.

Såld 1911 till James Alexander i Glasgow och 1913 till Thomas Davidson & Alexander Forbes Wood i Aberdeen varvid den fick nytt nummer men bibehållet namn, A 564 Locust.

1914 såldes båten till Göteborg och fick namnet Asta. Vem som var ägare i Göteborg är oklart liksom vilket nummer båten hade. Ångtrålaren blev kvar i Göteborg till 1927 då den såldes till Johan Diurhuus på Färöarna och sedan 194 igen, nu till Gisli Magnusson på Island som VE 286 Oskar. Grundstötte i oktober 1930 och såldes som skrot.