GG 145 Ranja

Byggd 1934 på Bergs varv på Hälsö för Hilmer Augustsson, Gunnar Helmer Hilmersson och Johan Johansson p Dyrön som MD 71 Lisa. Vid leveransen med en 1-cyl Bolinder på 120 hk, på 55 bruttoton och 19 meter lång. Använd som hjälpvedettbåt under andra världskriget mellan 1940 och 1945.

Såld till Åke Tallberg och hans två söner Ivar och Leif Tallberg samt Gustaf Johnson på Donsö år 1947 som GG 311 Ranja. Ny motor 1954, en 2-cyl Skandia på 180 hk. 1957 till Göersta Göransson och Harry Hallén på Hasslö som KA 450 Ranja. 1959 installerades en June-Munktell motor på 240 hk. Såld till Arne Berntsson och Lennart Andreasson på Öckerö år 1967 utan distriktsbeteckning. Sannolikt inte använd som fiskebåt. 1969 såld till Västkustens Fartygsagentur i Göteborg och blev nu GG 145 Ranja. Uthyrd till Albert Kjellberg och sonen Bengt Kjellberg på Styrsö åren 1969-70. Ny motor insattes 1970, en Volvo Penta på 356 hk. Båten såldes samma år till Karl-Erik Villy Andersson och Sven Arne Svenningsson på Näveslsö som VK 145 Ranja.

GG 311 Ranja

GG 311 Ranja

1973 såldes båten tillbaks till Västkusten och denna gång till Kungshamn som LL 421 Jan Mayen. Ägare var Olof Bäck och hans son Helge Bäck. Grundstötte på Buskär utanför Smögen 1974 och förstördes. Motorn monterades ur och resterna brändes på plats år 1975.

LL 421 Jan Mayen

LL 421 Jan Mayen