GG 150 Anna-Birgit

Byggdes på Bergs varv 1943 för AB Svenska Fryserierna. 66 bruttoton och 20 meter lång en av fyra i en serie i fiskebåtar till samma beställare byggda 1943. Utrustad med en 2-cyl Bolinder på 180 hk. Ytterligare en, GG 145 Anna-Siri byggdes vid Bergs varv medan GG 369 Anna-Greta byggdes på Djupviks varv och GG 326 Christine L byggdes i Skredsvik. Trots att båten hörde hemma i Göteborg låg den ofta i Åstol då skepparen var Kurt Andersson (senare Myrberg) från Åstol.

Såld 1952 som GG 150 Trasten till Karl Gerhard, Gustaf Rune och Lage Edvard Karlsson i Fiskebäck.  1955 såld till  Anders Andersson och Erling Alexandersson i Rönnäng som LL 570 Vincent och 1961 såld till Alex Johansson och Agne Gustafsson i Hasslö som KA 10 Vincent.

Gick på grund vid Argos grund utanför Öregrund år 1964, kondemnerades och såldes av försäkringsbolaget. Avfördes ur skeppsregistret som förstört, men det skedde aldrig. Rustades istället upp och fick namnet Tumlaren, Registrerades igen 1977, först med namnet Magna, sen med namnet Filmia I som fritidsfartyg. Existerar idag under namnet Karl Johan.