GG 26 Stig

Byggd 1907, till Sverige år 1926 och ägd av Fiskeri AB Svea (Anders Stönner) som GG 26 Stig. En av de största ångtrålarna i den svenska fiskeflottan med sina 240 bruttoton.

GG 26 Stig

GG 26 Stig

Sänkt 1945, oklart om båten sänktes av en torped eller av något annat föremål. Alla i besättningen överlevde och kunde räddas ombord på ett tyskt krigsfartyg som just passerat Stig. Tidningen Svenska Västkustfiskaren skrev följande:

Måndagen den 5 mars blev ångtrålaren GG 26 Stig sänkt i samband med ett konvojslag vid Skagen. Stig hade gått från Göteborg lördagen innan och det var den första fiskeresan för året. Vid 10-tiden på kvällen sattes trålen nord Skagen och drogs västerut.

Fisket fortsatte på söndag och måndag. På måndag kväll vid niotiden svängde Stig runt och drog österöver. Farten var ca tre knop och manskapet var sysselsatt med att sortera sillen på fördäck.

Klockan 10 fick kaptenen plötsligt se ett u-båtsliknande föremål komma rusande i vattnet med hög fart. Han ropade en varning till de på däcket sysselsatta männen och sekunden därefter skakades fartyget av an våldsam stöt då den mystiska pjäsen borrade sig in i skrovet rakt midskepps vid kolboxarna.

Anmärkningsvärt är att den inte exploderade utan liksom ”studsade” tillbaka och blev liggande ett stycke från båten. Någon vanlig torped torde det inte ha varit. Enligt uttalande av kaptenen på Stig, Rickard Olsson, var den därtill för stor. Den här var formad ungefär som en grankott i fören och det verkade som om den vore gulaktig på nosen. Endast en del av den var synlig ovanför vattenytan då den kom rusande mot fartyget.

Omedelbart efter att pjäsen borrat hål i skrovet började vatten rusa in i kolboxarna, varvid kolet rann över på babordssidan. Besättningen började genast arbeta med att få ut livbåtarna.

Kapten Olsson gav upprepade nödsignaler med ångvisslan och höll på därmed tills vattnet gick över relingen på babordssidan. Ett tyskt marinfartyg skyndade till undsättning och befann sig då Stig sjönk, nära babordssidan. Det gick tre minuter från det fartyget träffades tills det sjönk.

Hela besättningen räddades ombord på det tyska örlogsfartyg som låg så pass nära Stig att flera kunde hoppa direkt ombord på detsamma. Livbåtarna hade man inte lyckats få ut. Däremot en flotte som en man hoppade i då den nådde vattnet. Två av de andra kastade sig i vattnet och lyckades efter en stund ta sig upp på flotten. Också dessa bärgades av tysken.

Ombord på det tyska fartyget fick besättningen kaffe och rökverk, samt fördes till Arendal i Norge di man anlända klockan 6 tisdag morgon. Den svenske konsuln i Arendal, herr Lindqvist, skaffade männen mat och kläder och så småningom återvände de till Göteborg.

Stig hade en fångst på 225 lådor sill ombord då hon sjönk. Fisket skulle just avslutas och man hade räknat med att land fångsten påföljande dag.

Citatet är avskrivet ur boken ”Dom hade inget val” av Georg Åberg och Dag Edvardsson.

Enligt tyska uppgifter om händelsen talas det inte alls om en torped utan om en kollision eller att Stig rammats av ett tyskt marinfartyg på grund av fiske i ett otillåtet område. Den tyska båten som var i närheten av Stig ska i all fall ha varit R 47.