GG 582 Agnes

Byggd 1891 som Mastiff för Humber Steam Trawling Co Ltd i Hull. Hade vid leveransen en ångmaskin på 45 hk från Bailey & Leetham i Hull och ett bruttotonnage på 125 bruttoton.

Såld till Fiskeri AB Svea (And. Stönner) i Göteborg år 1914 som GG 582 Agnes. Minsprängdes 1918:

En fruktansvärd minolycka har i går eftermiddag inträffat i Skagerack mellan Vinga och Skagen.
Ångtrålaren ”Agnes” av Göteborg, förande tio mans besättning, gick då på en sannolikt förankrad mina och sjönk efter explosion, dragande 8 man med sig i djupet.

Vid 10-tiden på lördagsförmiddagen hade ett antal trålare avgått från Göteborg. Vädret var fullständigt siktbart. Man hade kännedom om de senaste minvarningarna och höll för den skull noggrann utkik, men intet misstänkt observerades. Plötsligt hördes en detonation och ”Agnes” syntes flyga i luften. Explosionen ägde rum med oerhörd våldsamhet. Fartyget, som var av järn, sprängdes i flera stycken och sjönk ögonblickligen. Från de närmast varande trålarna sattes genast ut båtar och två av ”Agnes” besättningsmän räddades. De övriga ombordvarande hade följt fartyget i djupet.

De omkomna äro befälhavaren, kapten Josef Olsson från Göteborg, född 1888, styrman A. Kristoffersson från Öckerö, född 1875, maskinisten G. Johansson från Göteborg, född 1875, stewarten J. Andersson, född 1872, matroserna I. Johansson, född 1889, och Emil Persson, född 1891, eldaren E. Forssblod, född 1876 och lämparen G. Eliasson, född 1899, samtliga
från Göteborg.

Såväl kapten Olsson som flera av de övriga efterlämna familjer.

”Agnes” tillhörde fiskeribolaget Svea och räknades som en av Göteborgs trålflottas bästa fartyg. Så snart meddelandet om händelsen spreds över det område, där trålflottan befann sig, återvände samtliga fartyg och förfrågan hos redarna i dag har givit till svar, att det är ytterst osannolikt, att man vågar gå ut på fiske under nuvarande förhållanden.

(citat från Kalmar Tidning)

En av de ångtrålare som fanns i närheten av Agnes vid minsprängningen var GG 447 Gerda och dess två båtar hade avgått från Göteborg tillsammans:

Agnes avgick i sällskap med ångtrålaren Gerda lördagen den 11 maj 1918 från Göteborg, destinerad till fiskeplats vid Skagen. Fartygen befann sig vid 1.30 em. under full gång på ca 100 m avstånd från varandra 16 á´17 distansminuter VNV Vinga, då manskapet på GERDA hörde en kraftig detonation från AGNES och såg hur dess akterskepp splittrades, så att delar slungades i luften åt alla håll. Akterdelen av fartyget sjönk genast, under det att förskeppet reste sig uppåt. Efter kortare tid än en minut gick fartyget till botten. Styrhytt och skorsten sågs stå kvar på sina platser, när fartyget sjönk. På vattnet syntes en del vrakspillror flyta omkring och då nödrop hördes från olycksplatsen, sände GERDA en båt till undsättning. Endast två man syntes dock bland vrakspillrorna. De upptogs genast i båten och fördes ombord på GERDA. De räddade var besättningsmännen Axel Johansson och Oskar Mattsson. De hade jämte en tredje besättningsman uppehållit sig i skansen då akterskeppet skakades av en våldsam explosion. De hade genast rusat upp på däck men knappt hunnit upp förrän fartyget sjönk. De kom härigenom i vattnet, där de emellertid lyckades få fatt i några drivande livbojar och livbälten med hjälp av vilka de höll sig uppe, tills dess att båten från GERDA nådde olycksplatsen.

GG 582 Agnes

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.