GG 588 Evald

Ångtrålare byggd vid Mackie & Thomson, Govan, Glasgow år 1890 som H 113 Hornet för British Steam Trawling Co Ltd (familjen Robins) i Hull. 149 bruttoton och en ångmaskin från Muir & Houston i Glasgow.

1912 såld till James Alexander Robertson i Fleetwood som FD 168 Hornet och senare samma år såld till The Active Steam Fishing Co Ltd, Fleetwood (James A. Robertson). Omklassad till 155 bruttoton år 1914.

1914 såld till Fiskeri AB Sälen (A. Th. Assmundsson) i Göteborg som GG 588 Evald, 1920 såld till ett annat av Assmundssons bolag, Rederi AB Karin och 1925 till ytterligare ett av hans bolag, AB Mercutio.

Kolliderade med Ålands-barken Plus vid fiske mellan Skagen och Hirtshals i oktober 1925. Sjönk efter att besättningen lämnat båten:

1925, okt 2 kl 5.30 fm i Skagerack under SSE jämn bris och god sikt; påseglad och sänkt utanför Hirtshals. 10 mans besättning.; Sjöförklaring RR Göteborg den 2 nov 1925.; Under fiske stävanade västvart med trålen fastsatt vid styrbords; låring siktades först på babord bog en seglares lanterna på långt; håll. Om en stund då fartygen kommit nära varandra blevo seglarens; båda sidolanternor synliga och strax därefter då sammanstötningen; syntes oundviklig slogs fullt back i maskin. Segelfartyget som; sedermera befannas vara barken PLUS av Mariehamn, träffade likväl med; sin stäv Evald:s babords sida för om fockriggen, varvid sistnämnda; fartyg erhöll en svårare läcka.

Skadan ansågs dock inte större än att; fartyget skulle kunna hållas flytande tills land uppnåddes. Kursen; sattes omedelbart mot jutska kusten, men fartyget måste efter en; timmes gång övergivas av besättningen, vi lken upptogs av det finska; fartyget. EVALD har sedermera icke avhörts varför den måste ha; sjunkit strax efter övergivandet.; Orsak: I den mån den kan bedömas med ledning av endast det ena; fartygets sjöförklaring, det finska fartyget synes ha ändrat kursen; på så ringa avstånd från EVALD att sistnämnda fartyget genom lämpliga; manövrar kunde näppeligen undgå sammanstötningen.; (Ur Sjötekniske konsulentens redogörelse refererad av G Ståhl i; Båtologen 1981 sid. 316.)