Göta

Ångtrålare byggd 1889 vid Hall Russell i Aberdeen som North Pole, sannolikt för Wm Pyper. Senare blev North Line Steam Fishing Company Limited i Aberdeen ägare. På 121 bruttoton.

Såld till A. Ingmansson i Karlshamn år 1914 och fick då nytt namn, Göta. Såldes omedelbart vidare till AB Gadus Fabriker i Göteborg. Upphuggen 1924.