Hafsörnen

Ångtrålare byggd som H 411 Walwyns Castle vid Cook, Welton & Gemmell i Hull 1898. 162 bruttoton och med en ångmaskin på 53 hk från Charles D. Holmes i Hull vid leveransen till The Castle Steam Trawlers Ltd., i London (George H.D. Birt). 1906 överförd till Swansea som SA 33 Walwyns Castle men fortfarande samma ägare.

Såld till J. N. Sanne i Uddevalla år 1908 som UA 4 Hafsörnen. Från 1916 ägd av AB J.N. Sanne och från 1920 av Trål AB Fiskmåsen (familjen Sanne).

UA 4 Hafsörnen

UA 4 Hafsörnen

1934 såld till Oscar Harald Ludvig Johansson i Göteborg. Fick sannolikt ett GG-nummer vid detta tillfälle, men behöll eventuellt namnet Hafsörnen. Två år senare såld till Fiskeri AB Gretha.

Rapporterad upphuggen år 1954.