GG 923 Ibis

Ångtrålare byggd av stål 1909 i Hoboken, Belgien och på 209 bruttoton. Köpt av köpmannen Helge Eriksson för 1200 pund den 29 januari 1924 som ombud för Fiskeri AB Ibis räkning. 1925 ändrades namnet på bolaget till Handels AB Ibis. Styrelsen för detta företag fick 1931 ny sammansättning och rörelsen såldes tydligen det året till Claes Magnusson samt medintressenter som även hade intressen i andra ångtrålare.

1924 var Ibis inblandad i en uppmärksammas sjöolycka som tog 7 människors liv:

Tana var nu på hemväg till Helsingborg på sin sista tilltänkta resa som handelsfartyg. Rederiet låg i underhandlingar med staten, som ville göra henne till skolskepp. Under befäl av sjökapten Frans E Olsson från Brantevik och med 13 mans besättning var Tana på resa från London till Helsingborg med last av koks, när hon kl 2 natten till den 8 december 1924 blev påseglad i Kattegatt 8-10 distansminuter OSO Skagen av ångtrålaren Ibis av Göteborg. Ibis hade någon dag tidigare bärgat besättningen på en minder jakt som i Nordsjön måst övergivas. De skeppsbrutna hade landsatts i Skagen varefter Ibis fortsatte sin
resa.

Kl 20 hade Skagens fyr passerats och kl 24 skiftades vakten och styrbords vakt kom på däck varvid konstapel Glimberg övertog befälet. Utöver Glimberg bestod vakten av lättmatroserna Tuvesson och Östholm samt jungmännen Hedberg och Kjellberg. Tuvesson stod till rors och Östholm var utkik. Tana förde vid tillfället följande segel: på förmasten fock och båda märsseglen, på stormasten bramsegel och båda märsseglen, på mesanmasten endast mesansegel. Dessutom förstäng, klyvare, storstäng, knäckstäng och apa (mesanstagsegel). Det blåste en frisk sydlig bris och vädret var siktbart. Tana låg för bidevind på barbords halsar och gjorde 5-6 knops fart. Händelseförloppet vid kollisionen var så snabbt att det stolta barkskeppet Tana sjönk inom 5 minuter.

Ibis fördes av A J Sahlqvist och hade 10 mans besättning. Kollisionen berodde på att befälhavaren hade lämnat bryggan och utkiken hade lämnat sin post med en oerfaren rorgängare som hade svårt att se ut genom glasrutorna i styrhytten. Ibis träffade Tana midskepps på styrbordssidan varvid ett stort hål uppstod i Tanas bordläggning. Skeppsbåten hade hunnit lösgöras men ej sjösättas varför hela besättningen utom 2 man kom i vattnet. Dessa två man lyckades sedan få upp ytterligare 2 man i båten. Man drev mot ångaren som stannat upp intill, varefter båten blev bemannad av besättning från ångtrålaren, som sedan lyckades bärga ytterligare 3 man, varav den ena var befälhavaren, kapten Frans E Olsson.

Ibis segalde ända fram till 1945 för samma bolag men såldes det året på exekutiv auktion till Fiskeri AB Svea. Köpeskillingen var 70 500 kr.  Samma år överfördes trålaren till Fiskeri AB Uttern, som 1951 sålde den till ett partrederi för 13 000 kr. I maj 1952 såldes Ibis till ett metallföretag i Göteborg för upphuggning.

Andra källor:
Brantevikaren
Anders Olsson, Ångare och motorfartyg från Skaftö och Gåsö, 2007