GG 193 Ringenäs

Byggd 1961 i Brandenburg, DDR. Levererade 1961 som GG 193 Ringenäs, 31 meter lång och 147 bruttoton, till Arne Sahlqvist och hans son Bent-Arne Sahlqvist och Yngve Olsson på Knippla. Båten färdigutrustades på Bergs varv på Hälsö. Partrålade med GG 210 Junis.

Ringenas

Fick ny motor år 1967 vi Öckerö Slip & Mekaniska AB (numera Ö-varvet AB). Såldes 1973 till Danmark och Aksel Christensen, Alex Nielsen, Gunnar Tolderlund och Auto Centrum A/S. Fick Skagen som hemmahamn och namnet S 201 Ringenæs Nord. Köptes 1974 av ett nytt partrederi med läkare, direktörer och advokater i Köpenhamnsområdet som delägare. Partrederiet ombildades en rad gånger och i slutet av året blev till slut en fiskare i Hirtshals delägare, Villy Thaagaard. 176 blev Hirtshals hemmahamn och båten blev HG 320 Ringenæs Nord.

Såldes 1979 till Carlsvik Shipping AB i Göteborg. Båten var då skadad då däcket sprängts upp på grund av för mycket jäsande foderfisk i lastrummet. Reparerades vid Agger Værft och såldes till Finland med namnet Ringenäs efter att den blivit klar år 1980. Användes där som lagerlokal vid en fiskodling.

1981 kom båten tillbaks till Sverige igen, nu med Fredrik Fredriksson, Tyrone Karlsson och Stanley Hansson som delägare. Hemmahamn blev Hasslö och båtens namn KA 47 Ringenäs. Omklassades  ned ett bruttotonnage på 140 ton.  Shelterdäckades 1983 och renovering av motorn genomfördes 1985/86 i Kalmar. Ägare från 1987 var Fiskefartyget Ringenäs HB som hade Fredrik Fredriksson som ägare. 1990 byggdes ny styrhytt, däckshuset byggdes om samt fick helt ny inredning och nytt akterdäck med mera byggdes vid Kattegattværftet i Grenå (hette tidigare Brdr. Jensen). Fick 1989 två hjälpmotorer.

Såldes 1997 till Stefan och Gunnar Westerberg samt Anders Kristensson på Vrångö. Fick namnet GG 410 Valöskär. Såldes 2008 till PFG Fish AB (51%) och Marina av Hönö FIskeri AB (49%) i en utbytesaffär där Westerbergs fick den tidigare GG 570 Marina i utbyte. Lades upp på Ängholmen som kvotbåt under namnet GG 570 Marina av Hönö.

Svante Carlsson och Göran Gunnarsson i Träslövsläge köpte båten i december år 2009 och den fick namnet VG 59 Lipton. Såldes 1 månad senare, januari 2010, igen. Nu till Kvarkenfisk AB (Gunnar Asplund), bara för att omedelbart köpas tillbaks. Fick under tiden namnet VG 590 Lipton av Träslövsläge. Lades därefter upp i hemmahamnen. Från december 2010 upplagd vid Fornæs ApS i Grenå i väntan på upphuggning, men såldes ändå i januari 2011 till Lars Axelsson i Fiskebäck och fick namnet GG 48 Sunnanland av Fiskebäck. Såld vidare till Mikael Axelsson son en vidare tillbaks till Gunnarsson och Carlsson i Träslövsläge. Upphuggen i mars 2011.

Källa: Blom, Bornmalm och Bång, Ståltrålare, 2012