GG 1024 Västern

Byggd 1936 på Hasslö varv som KA 164 Västern för 7 650 kronor till Theodor Karlsson, Oskar Svensson och Elving Gustavsson. 29 bruttoton, 14 meter lång med en Seffle 2-cyl motor på 60 hk. Såld 1945 som LL 140 Västern till Gullholmen (Johannes Olsson, Karl Gustav Olsson och Eric Samuelsson. Motorn bytt 1946 mot en June-Munktell 2-cyl på 120 hk.

LL 140 Västern

LL 140 Västern (senare GG 1024 Västern)

1956 såld som SIN 57 Västern till Simrishamn (Nils Månsson). 1964 var det dags för en ny motor igen, nu blev det en Scania-Vabis diesel på 205 hk. såld 1976 som HG 23 Västern till Karl-Erik Rosenkvist i Höganäs och 1977 igen, nu till Anders Bengtsson i Rönnäng som GG 1024 Västern. 178 var det dags för Öckerö att bli hemmahamn. Samma nummer och namn, men nu med Rolf Johansson och Morgan Jansson som ägare.

1981 köpte Åke Lundgren på Rörö båten med bibehållet nummer och namn. 1982 sålde han den igen, till Torkelsssons HB i Båtsfjorden som VG 83 Västern. Därefter erhöll ägaren statligt kondemneringsstöd och båten skrotades i Bua hamn 1983.

Västern var den tredje båt Åke Lundgren köpte under tre årtionden. Ingen behölls längre än 1 eller 2 år.  Orsakerna till investeringarna är inte kända för mig, men det kan inte ha varit fiske med båtarna som vari det viktiga. Under mellanåren mellan ägandet av GG 167 Birmaland, GG 115 Sjöfågel och GG 1024 Västern ägde Åke Lundgren inga fiskebåtar. År 1984 köpte han ytterligare en gammal båt som fick namnet GG 39 Toscana. Denna båt behöll han bara i några månader. Numret återanvändes dock på GG 39 Rossö som ägdes av Sterner Lundgren (son till Åke Lundgren) och Folke Olausson år 1988. Ingen av dessa båtar, förutom Rossö, finns upptagna i hembygdsboken trots att de alla ägts av Åke Lundgren innan den boken gjordes. Något som kanske tyder på att de eventuellt inte ägnade sig åt aktivt fiske.