GG 164 Tuna Clipper

Byggd 2001 i Rönnäng. På 19 bruttoton.

Köptes 2012 av Astrid Fiske AB (familjen Johansson) från Marstrandsbåtarna AB. Fick nu Rörö som hemmahamn och distriktsnummer GG 164. Båten var då föremål för utmätning. Ägare av Marstrandsbåtarna AB är Arne Olsson som använde båten för fisketurer med betalande fritidsfiskare, så kallad fiskecharter. Något som båten tycks användas till även idag. Marstrandsbåtarna AB hyr idag sannolikt  båten av ägaren, Astrid Fiske AB.

GG 164 Tuna Clipper