GG 292 Martina (IV)

Byggd 2007, motor på 500 hk och 12 meter lång. Tidigare ägd av familjen Johansson på Rörö, numera ägd av ett av deras företag, Astrid Fiske AB eller Astrid Pelagic AB.

GG 292 Martina