GG 324 Mode

GG 324 Mode byggdes i Risør i Norge år 1906 enligt Hembygdsboken (Fiskebåtarna & varven säger 1907, men där uppges Sverige som byggland och varvet som okänt). Båten hade en 12 hk Skandiamotor, så sannolikt monterades motorn in i Sverige efter att båten levererats till Sverige. Ägare på Rörö var Albin Andersson, Albin Olsson och Olof Larsson.

Efter att vadlaget Svanen (Svannarna) bildats på Rörö år 1910 var Mode följebåt fram till 1919. Sistnämnda år ersattes båten som följebåt av den första fiskebåten på Rörö med namnet och numret GG 854 Milton. Vadbåt för vadlaget var fram till 1919 GG 393 Svanen och därefter den första båten med numret och namnet GG 840 Svanen. Vadlaget Svanen bestod bland annat av August Larsson, Rickard Malmgren, Albin Olsson, Otto Malmgren, Evald Johansson, Martin Johansson (Rossvik), Ernst Johansson, Olof Larsson, Emil Andersson, Albin Andersson, Janne Larsson, Ludvig Andersson, August Magnusson, Oskar Olsson och Birger Andersson. Vadlaget Svanen upphörde förmodligen kring 1950.

Såldes 1919 till Klädesholmen. Bar förmodligen numret och namnet MD 355 Mode under tiden i Klädesholmen. Sannolikt såldes båten 1921 igen då en ny båt med samma namn inköptes till Klädesholmen detta år.