GG 491 Sparta

Trålare med tvåcylindrig 40 hk motor. Ägdes av Reinhold Utbult, Alex Utbult, Fredrik Olofsson och Algot Olofsson (ibland anges de heta Olsson i efternamn). Fredrik Olofsson var svåger till Reinhold Utbult och byggde sig ett stort hus som övertogs av Reinhold Utbult när Fredrik Olofsson flyttade till Frölunda år 1920. Algot Olofsson dog 1918 när ångtrålaren Venus minsprängdes. Reinhold Utbult var från 1917 befälhavare på Sjöräddningsstationen på Rörö.

På Rörö var det ett antal fiskare som i början av 1900-talet arbetade på bolagsägda ångtrålare. Något som samtliga delägare i Sparta gjort eller gjorde. Andra som tog anställning på ångtrålare var Janne Sjögren och Ernst Johansson. Janne Sjögren köpte en fiskebåt kring 1920, GG 926 Dagny och Ernst Johansson blev efter tiden på ångtrålare delägare i GG 425 Trygg tillsammans med sina bröder. Den sistnämnde fick dock inte vara med i deras vadlag där en av de värsta ångtrålarmotståndarna, Alfred Ryberg, fanns med utan Ernst Johansson var istället med i Svanens vadlag.

Exakt vilka år som GG 491 Sparta fanns på Rörö är okänt men båten såldes till Norge, gick senare på en mina och förliste. Sannolikt handlar det dock om åren under och efter första världskriget, men sannolikt inte tidigare än 1910 och inte senare än 1918 /1920.