GG 64 Astrid Marie (IV)

Skrovet byggt i Polen, båten färdigställd i Mandal år 2000. 599 bruttoton, 38 meter lång och med en Wärtsilä 8L26A diesel på 2 480 kW för Leif Johansson, Börje Johansson och Thomas Johansson på Rörö som GG 64 Astrid Marie.

GG 64 Astrid Marie

GG 64 Astrid Marie

2010 övertogs ägandet helt av Börje och Thomas Johansson. 2012 sålde de båten till Astrid Pelagic AB som ägs av familjen Johansson. Astrid Pelagic äger de flesta av familjen Johanssons svenskflaggade fiskebåtar medan Astrid Fiske AB är moderbolag i den koncern som äger de danskflaggade båtarna och enstaka svenskflaggade båtar och är det företag som bemannar familjens fiskebåtar.

År 2013 såld till Fiskebäck och Daniel, Lars och Mikael Axelsson med namnet GG 158 Sunnanland. I samband med övertagandet byggdes båten om något inklusive en viss förlängning.