GG 764 Astrid (III)

Byggd 1997 på Hellesøy Verft i Löfallstrand, Norge för Leif Johansson och hans söner Börje och Thomas Johansson på Rörö. En trålare och snörpvadsbåt på 705 bruttoton och 42 meter lång med en Wärtsilä Vasa 6L32 diesel på 2 760 kW.  Har fiskat skarpsill med GG 77 Falken som lysbåt.

roro_annandag14_11

2010 blev Börje och Thomas Johansson ensamma ägare till båten då fadern Leif Johansson överlät sin del av båten på dem. 2012 sålde de två bröderna båten till Astrid Pelagic AB, ett företag på Rörö som ägs av familjen Johansson. Astrid Pelagic äger de flesta av familjen Johanssons svenskflaggade fiskebåtar medan Astrid Fiske AB är moderbolag i den koncern som äger de danskflaggade båtarna och enstaka svenskflaggade båtar och är det företag som bemannar familjens fiskebåtar.