GG 899 Kasty

Sannolikt byggd på norskt varv. GG 899 Kasty köptes år 1922 från Almösund. Köpare var Knut Karlsson, Olof Karlsson, Amandus Lundgren och Sigfrid Lundgren. 28 bruttoton, 30 hk Munktellmotor.

På Rörö var Kasty följebåt i vadlaget Milly-Kasty som bildades 1922. Vadbåt var GG 573 Milly. Medlemmar (delägare) i vadlaget Milly-Kasty var Martin Karlsson, Arvid Bryngelsson, Gustav Bryngelsson, James Olofsson, Alban Berntsson, Olof Olausson, Olof Andersson, Gottfrid Hansson, Knut Karlsson, John Lundgren, Emil Karlsson, Rickard Olsson, August Olofsson och Axel Bryngelsson. 1929 upplöstes vadlaget och istället bildades två andra vadlag. I det ena, vadlaget Kasty-Ebba, ingick Kasty som vadbåt medan GG 115 Ebba var följebåt. I detta vadlag ingick Olof Karlsson, Knut Karlsson, Gustav Lundgren, John Lundgren, Amandus Lundgren, Sigfrid Lundgren, Edgar Karlsson, Olof Hansson, Rickard Olsson, Manfred Olofsson, Bror-Arnold Olofsson, Erik Nilsson, Karl Nilsson, Sixten Nilsson, Erik Olsson och Bertil Johansson. Vadlaget Kasty-Ebba, från 1931 kallar Roinyarna efter den nya vadbåten GG 192 Roiny, upphörde 1952. De sista två åren var GG 515 Althea följebåt.

Såld 1931.