Flemish Cap – The Perfect Storm

Färöiska fiskebåtar har fiskekvoter på en fiskebank öster om Kanada som går under namnet Flemish Cap. Fiskebanken ligger på internationellt vatten, men hänger ihop med Grand Banks, en av de fiskebankar där torsken försvunnit. Också Flemish Cap har haft problem Läs mer…