Minskad tobiskvot i norska vatten

Norska Havforskningsinstituttet har gett ett råd om tobiskvoten inför 2016. Rådet är preliminärt och innebär en kraftig sänkning av tobiskvoten från 100 000 ton år 2015 till 40 000 ton år 2016. Det slutliga rådet kommer i maj och kan Läs mer…