Minskad tobiskvot i norska vatten

Norska Havforskningsinstituttet har gett ett råd om tobiskvoten inför 2016. Rådet är preliminärt och innebär en kraftig sänkning av tobiskvoten från 100 000 ton år 2015 till 40 000 ton år 2016. Det slutliga rådet kommer i maj och kan innebär att minskningen inte blir så kraftig som nu ser ut att bli fallet. Anledningen till att det föreslås en kraftig minskad kvot är dålig föryngring och små årsklasser:

Årsklassene har vært svake de siste årene, og heller ikke forhåpningene om en sterk 2014-årsklasse ble innfridd. Kun i område 1 ble det målt store mengder ettåringer under fjorårets akustikktokt. Dermed vurderes gytebiomassen i områdene 1–3 som middels høy, mens gytebiomassen i område 4 er lav.

Skrapetoktundersøkelser fra desember 2015 indikerer en dårlig rekruttering av 2015-årsklassen i områdene 1-4. Det er ikke gjennomført skrapetokt i område 5 (Vikingbanken), men akustikktoktet viser meget lave mengder tobis her.

Om förhållandena i norska farvatten är representativa för hel Nordsjön kan det också förväntas en sänkt tobiskvot i EU-vatten.

Zoner och områden för den norska tobisförvaltningen

Zoner och områden för den norska tobisförvaltningen

Det norska rådet innefattar också att fiske i områdena 1b, 2a, 3a och 3b öppnas för tobisfiske under perioden 15 april till 20 juni. De norska zonerna (områdena) är inte samma som de som används inom EU.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!