Illegalt fiske bekämpas med nya internationella riktlinjer

Inlägg nr 3 av 12 i serien IUU-fiske

Inlägg nr 3 av 12 i serien IUU-fiskeFlaggstaters ansvar i fokus vid utformande av nya riktlinjer Efter flera år av förhandlingar har nu framsteg uppnåtts för att förhindra illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) vilket utgör ett av de största Läs mer…

Advertisements