Tio gånger mer död botten i Östersjön

Östersjön har världens största yta av syrefattiga havsbottnar orsakade av människan. Forskare från bland annat Lunds universitet kan i en studie konstatera att de döda havsbottnarnas storlek har ökat tiofaldigt under de senaste 115 åren. Ett internationellt forskarlag rapporterar nu Läs mer…