De märkliga förhållandena i det svenska räkfisket – andelen kokräka

Danska fiskare fiskar och landar ungefär 70 % råräka och 30% enligt information jag fått från Fiskeritidende och från danska fiskare. Information från Havs- och vattenmyndigheten visar att svenska båtar landar 30% råräka och 70% kokräka. Detta trots att danskar och svenskar Läs mer…