De märkliga förhållandena i det svenska räkfisket – andelen kokräka

Danska fiskare fiskar och landar ungefär 70 % råräka och 30% enligt information jag fått från Fiskeritidende och från danska fiskare. Information från Havs- och vattenmyndigheten visar att svenska båtar landar 30% råräka och 70% kokräka. Detta trots att danskar och svenskar fiskar i samma vatten, på samma ställen, med samma redskap och lika stora båtar.

Detta är helt enkelt inte möjligt om inte de svenska båtarna kastar ut fångad råräka. Det finns stora pengar att göra på detta. Råräkor ger 10-15 kr per kilo medan kokräkor ger 7 till 10 gånger så mycket pengar per kilo. I det svenska fisket finns en överkapacitet på omkring 40% och många olönsamma företag. Det skulle inte vara möjligt för de svenska båtarna och räkfiskeföretagen att klara sig ekonomiskt om de landade 70% råräka och 30% kokräka så som danskarna gör.

Det är dock bara de stora svenska fiskebåtarna som fiskar i samma vatten som danskarna, de mindre fiskar i andra fiskevatten närmare den svenska kusten. Men alla svenska båtar (utom några enstaka, varav en lite större) har ungefär samma fördelning av fångsterna, 30% råräka och 70% kokräka. Många mindre svenska räkfiskare och en del större menar dock att de fiskar mer selektivt än danskarna. Det skulle kanske göra att fördelningen mellan råräka och kokräka skulle bli 50-50. Samtidigt är detta den målsättning som svenska räkfiskare som försöker utveckla nya fiskeredskap säger sig ha (sagt i direkt kommunikation med mig). Det betyder att svenska fiskare inte fångar 70% kokräka och 30% råräka, utan snarare 70% råräka och 30% kokräka så som de danska gör. Men de landar 70% kok och 30% rå enligt Havs- och vattenmyndigheten.

De största båtarnas landningar av räka i ton år 2014, totalt, råräka, kokräka

85, 30, 55
79, 36, 43
61, 20, 41
58, 16, 42
56, 19, 39
56, 19, 37
50, 17, 33
45, 15, 30
38, 14, 24
34, 13, 21
33, 10, 23
32, 11, 21
32, 12, 20
30, 16, 14
30, 10, 20
30, 10, 20

Endast en båt, en av de som landat lite mindre har landat mer råräkor än kokräkor. Utkasten av räkor bör sannolikt vara mycket stora. Bara för de 16 båtar som finns i listan är utkasten minst (om fångsten fördelas 50-50 mellan kok och rå) 196 ton men mer sannolikt över 300 ton och kanske så mycket som 400 ton. Det är mycket stora mängder användbar räka som slängs tillbaks i havet som ett resultat av överkapacitet och olönsamhet i räkfisket. Huvudansvariga för att förhållanden tillåts vara på detta sätt inom det svenska räkfisket är de myndigheter och politiker som inte vågar lägga förslag och besluta om en förvaltning som fungerar.

Den enda förvaltningsmodell som snabbt kan få ner överkapaciteten inom räkfisket, dvs se till att det blir färre båtar, mindre olagliga utkast i form av uppgardering av fångstens och bättre lönsamhet i fisket är individuella överförbara fiskerättigheter (TFC eller ITQ). Införandet av TFC i det pelagiska fisket har visat att det dessutom kan göras utan att det småskaliga kustnära fisket drabbas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,