Fiskebåtar på Rörö – försommaren 2016

GG 32 Tristan, GG 39 Rossö, GG 70 Marie, GG 77 Falken och GG 840 Svanen är de mindre och medelstora trålare på Rörö som kommer att beröras av det nya systemet med överförbara demersala fiskerättigheter. GG 77 Falken besöker Läs mer…