Stora danska kvotägare – skaldjur (FKA)

I danska vatten fiskas i huvudsak tre skaldjur, nordhavsräka (reje), hästräka (hestereje) och kräfta (jomfruhummer). Nordhavsräka och jomfruhummer (kräfta) omfattas av överförbara fiskerättigheter som en del av FKA-systemet. Nordhavsräka (i fortsättningen bara räka) fiskas av båtar speciellt utrustade med detta. Dessa fiskar i Läs mer…