Granskning av fisket i Medelhavet

Ett projekt för att få fisket i Medelhavet mer hållbart har initierats av MSC och WWF. Första steget är att kartlägga 100 småskaliga franska och spanska yrkesfisken för att bedöma fiskets hållbarhet. Förhoppningen är att några fisken är så pass Läs mer…