Förändringar av MSC-standarden

Marine Stewardship Council (MSC) har lanserat uppdateringar av MSC:s fiskeristandard. Intressenter så som fiskeindustrin, forskare, dagligvaruhandeln, miljöorganisationer och experter uppmanas att granska och ge återkoppling på förslagen fram till den 4 april. Läs mer…