HaV-analys: Fiske bör regleras ytterligare i 30 marina skyddade områden i Sverige

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu rapporterat till regeringen om vilka åtgärder som krävs för att nå bevarandemålen i  Sveriges marina skyddade områden. – Vi bedömer att det i ett första steg är aktuellt att reglera fisket ytterligare i 30 Läs mer…