Inga lösningar i sikte för räkfisket – två anledningar till det

Det svenska räkfisket plågas av överetablering och olönsamhet. Det finns 60 båtar när ett rimligt antal vore 10-20. Som ett resultat dumpas det räkor på ett olagligt vis. Sannolikt förekommer det även andra oegentligheter. Alla vet om problemen, men inget händer. Läs mer…