Förändrade regler för yrkesfisket

Reglerna för yrkesfiske i Sverige anpassa nu i enlighet med EU:s bestämmelser. Kravet på yrkesfiskelicens avskaffas och istället räcker det med fartygstillstånd för att få fiska. Fartygstillståndet döps om till fiskelicens. De nya reglerna gör det också lättare att kombinera yrkesfiske med en bisyssla. Läs mer…