PFG Fish AB – Donsö, Rörö, Dyrön och Rönnäng

PFG Fish AB är ett samarbetsbolag mellan flera olika fiskeriföretag på flera olika öar och i olika fiskelägen. Bolaget grundades uppenbarligen av personer som var/är delägare i/ägare av GG 144 Themis (Rörö), Båt GG 330 Carmona AB (Dyrön), Lövöns AB (GG 778 Lövön, Rönnäng), AB Clipperton (GG 438 Clipperton, Donsö) och Midlake Fiskeri AB (GG 597 Midsjö, Donsö).

Themis är ett klassiskt namn på fiskebåtar på min födelseö Rörö och de har alltid haft numret GG 144 utom den första som hade GG 506. Ägare till den första Themis som kom till Rörö 1912 var Bror Ryberg, Alex Ryberg, Hilmer Olsson och Bernhard Bryngelsson. 1932 såldes båten till Öckerö. Istället köptes en ny båt som fick namnet GG 228 Rymo av Bror Ryberg, Gottfrid Ryberg, Verner Ryberg och Hilmer Olsson. 1952 såldes denna till Sydkoster.

Sistnämnda år inköptes den första Themis (II) med numret GG 144 av Bror Ryberg, Gottfrid Ryberg och Arne Olsson. Den såldes till Norge år 1965 och ersättaren GG 144 Themis III inköptes från Öckerö med  Gottfrid Ryberg, Göran Ryberg och Bert-Arnold Olofsson som ägare. Den senare hade innan dess varit delägare i GG 515 Althea (II) tillsammans med sin svärfar Edvard Edvardsson och sin bror Bror-Helmer Olofsson. På Althea (II) fiskade min far i nåt eller ett par år.

1973 sålde Themis (III) till Skärhamn och Themis (IV) inköptes från Kalvsund. Från början ägdes den av Göran Ryberg och Bert-Arnold Olofsson men den senare sålde sin andel till Anders Ryberg år 1982. Två år senare sjönk Themis (IV) i Skagerak, men alla ombord klarade sig.

Året därefter, 1985 köpte Göran Ryberg och Anders Ryberg en ny båt, som också fick namnet GG 144 Themis (V). Denna båt var inblandad i en olycka år 2000 då en person dog efter att trålen fastnat i en propeller vid utsättning. Den köptes från Fiskebäck och såldes först år 2000, förmodligen snart efter olyckan då Johanssons trålare GG 64 Martina inköptes av Rybergarna och fick byta namn till GG 144 Themis (VI). Det var denna båt som Rybergarna ägde när de var med och bildade PFG Fish AB år 2002. Den såldes 2008 till Norge där den blev SF-17-SU Sjarmör.  Istället köptes en ny båt från Fiskebäck, nämligen GG 202 Nimber från familjen Claesson och blev GG 144 Themis (VII). Ett år senare såldes båten vidare till ett företag i Belize i Västindien, Sopelagic Ltd. En affär som påminner en del om Ove Ahlströms försäljning av GG 309 Aldo till Cook Islands.

2010 köpte dock Anders Ryberg och Björn Ryberg dock GG 912 Sunnanö från Göteborg och bytte namn och nummer på henne till GG 144 Themis (VIII).

2007 köptes 7/10 av GG 892 Rigel från Fotö Shipping AB av Båt GG 330 Carmona AB. Båten blev därefter GG 330 Carmona (VII) och ersatte därmed en tidigare Carmona (VI) som såldes till Tyskland (se nedan). 15/100 köptes året efter. 2009 fortsatte de invecklade affärerna i båten:

Fotö Shipping AB, Fotö sålt 78/1000 till Fotö Fishing AB, Hönö, 18/1000 till MEA Fiskeri AB, Västra Frölunda och 54/1000 till Mekia AB, Fotö. Vidare har Båt GG 330 Carmona AB köpt 54/1000 från Mekia AB, Fotö, 78/1000 från Fotö Fishing AB, Fotö och 18/1000 från MEA Fiskeri AB, Västra Frölunda.

Den första Carmona (I) kom 1983 till Dyrön, 1985 byttes denna ut, 1987 köptes den tredje och 1994 den fjärde. Därefter följde en femte båt med samma namn år 1997 och så Carmona (VI) som köptes år 2001. Alla med familjen Gustavsson som ägare och Anders Gustavsson som skeppare.

År 2007 köptes också GG 350 Liz Af Dyrön (IV) av Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön och såldes sen vidare till Bertil Andersson, Träslövsläge. Där fick den namnet Althea och nytt fiskenummer VG 350. Liz som fiskebåtsnman hade då vandrat i familjen Gustavsson sen 1981 då Anders Gustavsson var skeppare på den första med det namnet, GG 330 Liz. Denna ägde man intill 1983. GG 216 Liz (II) dök inte förrän 2002, med Anders Gustavsson skeppare. Den såldes samma år igen. Liz (III) inköptes 2005 och såldes 2007 med Fredrik Gustavsson som skeppare varpå en ny inköptes som dock alltså såldes samma år igen.

2008 gjorde PFG Fish AB  en bytesaffär med Stefan Westerberg, Vrångö och Gunnar
Westerberg, Donsö då man tillsammans med Marina Fiske AB på Hönö övertog deras tidigare båt GG 410 Valöskär och bytte namn på den till GG 570 Marina av Hönö. Den tidigare Marina av Hönö (inköpt som GG 234 Kennedy år 2007 och namnändrad, Marina Fiske köpte 49/100 och PFG 51/100) blev på samma sätt såld till Westerbergs och namnändrad till Valöskär. Året efter såldes den nya Marina av Hönö till Träslövsläge där den fick namnet VG 59 Lipton. Där ersattes den senare samma år av en annan båt.

2008 köpte PFG Fish AB tillsammans med andra GG 791 Stella från Rebecka Fiskeri AB på Björkö, döpte om båten till GG 784 Silvervåg och fick hemmahamn på Öckerö. Ytterligare andelar köptes 2009. GG 784 Silvervåg såldes året efter till Göteborg och avregistrerades.

År 2008 tycks PFG också ha köpt Ängholmens nedlagda fiskmjölsfabrik från Västkustfisk SVC AB.

PFG Fish AB sålde år 2009 en GG 597 Midsjö (7/10 tidigare inköpt från Midlake Fiskeri AB) till WTN Vessels Management Ltd, St. John´s, Antigua i Västindien. Denna båt hade tidigare varit Tor-ön (III). Arcansas från Byxelkrok (tidigare Nimber) köptes år 2009 med 7/10 av PFG Fish och 3/10 Midlake Fiskeri AB, för att byta namn till GG 597 Midsjö. Midlake Fiskeri AB sålde senare sin andel till PFG Fish AB och därefter sålde PFG andelar i båten till Anders Ryberg (15/100) och Gösta Ryberg (5/100) på Rörö. Båten fick hemmahamn Ängholmen. Dessutom såldes en tidigare GG 597 Midsjö av PFG Fish AB till Öland året efter och avregistrerades som fiskefartyg och bytte namn till Arcansas. (Det verkar ha varit många turer med båtar som haft namnet Midsjö och det är inte säkert jag fått ihop uppgifterna rätt här).

2009 köpte PFG Fish AB 24/100 i GG 352 Daisy från familjen Fhager på Donsö och samma år sålde man SIN 272 Zaima av Skillinge (inköpt i två omgångar tidigare under 2009) till Finland där den avregistrerades som fiskebåt. I GG 934 Monsun köptes samma år andelar (2/10) från Christer & Lennart Fiskeri AB, Donsö och den fick namnet GG 934 PFG 2 med hemmahamn Ängholmen. 15/100 i GG 892 Rigel (inte samma Rigel som ovan) köptes av Fotö Shipping AB år 2009, först av Båt GG 330 Carmona AB, sen av PFG Fish AB, Rönnäng. Nytt namn blev Zaima med distriktsnummer GG 8.

2010 sålde man GG 123 PFG 4 (hälftenägd, inköpt 2009 som KA 234 Caprice av Sturkö) till Jonas Klingander på Hönö där den bytte namn till GG 19 Clinton av Hönö.  GG 89 PFG 1 (inköpt 2009 som VG 59 Lipton, har tidigare bl.a. hetat Roxen) såldes till Göteborg och avregistrerades.

En sak man faktiskt kan fundera över är varför båtarna ofta säljs flera gånger mellan olika bolag och personer innan de ibland återigen tas ibruk eller till slut avregistreras. Namnbyten, nummerbten, ägarbyten, partrederier och upprepade försäljningar gör det svårt att begripa och följa vad som händer med fiskebåtarna. Förmodligen är det lika besvärligt med kvoterna som det också handlas med. Man kan misstänka att det handlar om att undanhålla pengar från beskattning och minska myndigheternas insyn. Säkerligen fullt lagligt alltihop.

Båtar som PFG Fish och detta bolags intressenter äger helt eller delvis när detta skrivs, själva eller via bolag, är:
GG 8 Zaima
GG 144 Themis
GG 330 Carmona
GG 352 Daisy
GG 438 Clipperton
GG 597 Midsjö
GG 778 Lövön
GG 934 PFG 2

De fiskeriföretag som ingår i den löst sammansatta gruppen av ägare och företag är förutom PFG Fish AB också Midlake Fiskeri AB, Båt GG 330 Carmona AB, Lövön AB, HB Tjörntrål, PFG Hamn AB, R. Arvidsson Fiske AB, AB Clipperton, Midlake KB, Bokföringen Handelsbolag K & G Ryberg och Themis Fiskeri AB. Det finns oftast inga direkt ägarsamband mellan dessa olika företag, utan de ägs av olika personer som också är delägare i PFG Fish AB.

Båtar man (någon, några eller nåt bolag) möjligtvis kan ha intressen i (men om det verkligen är på det viset har jag ingen aning om) är de till utlandet sålda Themis (VII) och Midsjö. Just Belize, dit den tidigare Themis sålts, har i olika sammanhang blivit känt för att vara hemland för fiskebåtar som fiskar djuphavsfisk (sopelagisk fisk), ibland i strid med internationella avtal och regler eller helt oreglerat. Detta gällde exempelvis båten Polar Siglir från Belize, som svartlistades på 1990-talet för tjuvfiske i Nordatlanten. Därefter köptes en andel i denna båt av företaget Swedocean, ägt av svensken Coco Belfrage från Arild i Skåne. Båten bytte namn till Ocean Explorer och registrerades på Cook Islands och båten ägnar sig numera åt oreglerat fiske i Indiska Oceanen. Notera att det inte finns något samband som jag känner till mellan Belfrage och PFG Fish eller mellan något av de nämnda bolagen eller personerna och illegalt fiske.

En båt som uppenbarligen ibland fiskat ihop med Carmona och Midsjö är NC 330 Kristin från Cuxhaven i Tyskland. Kristin har eller har haft besättningsmän från Sverige så det är ju fullt möjligt att Kristin Fischerei Gmbh som företaget bakom båten heter delvis eller helt är svenskägt och i så fall förmodligen av intressen som är närstående PFG Fish AB. Tidigare var båten nämligen registrerad på Donsö och hette GG 36 Kristin av Donsö för att sen bli GG 330 Carmona (VI) från Dyrön för att därfefter säljas till Tyskland (se ovan). Om nu den tyska båten finns kvar (det ändrar ju sig snabbt i fiskeribranschen och troligen är hon såld vidare). I samma veva som Kristin/Carmona såldes till Cuxhaven såldes också en annan svensk fiskebåt dit, GG 578 Victoria av Öckerö. Denna båt som behåller namnet Victoria ägs därefter av Victoria Fischerei Gmbh som idag dock äger en annan båt. Detta bolag har samma adress som Kristin Fischerei Gmbh.

Andra källor:
Rörö – öns historia, Hembygdsprojekt Öckeröarna delrapport 1, 1988
En mängd rapporter från Länsstyrelsen i Västra Götaland
Skeppsregistret

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. 120606. Fler båtar från Donsö har också registrerats utomlands, i Tyskland och Polen. De är dock ägda av samma personer fortfarande och har fortsatt fiska ihop med numera danska Themis (med samma svenska ägare på Rörö) samt de svenska Lövön och Carmona.

PS.131020. PFG Fish har numera en mycket liten verksamhet i Sverige, men äger den polska fiskebåten La Futura (tidigare Orka) via sitt polska dotterbolag Dp Pelagic Spolka Z Organiczona. Båten är enligt vissa uppgifter till salu.

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!