Familjen Johansson – Astrid Fiske

Familjen Johansson från Rörö äger det som idag förmodligen är Sveriges största fiskerikoncern, Astrid Fiske AB inklusive en mängd kringföretag och systerföretag. Men ursprungligen så kommer familjen Johansson från grannön Hyppeln och där registrerades också den första fiskebåten med namnet Astrid och då med numret GG 756. Båten var först registrerad på Hönö men från 1954 ägdes den av Oskar Johansson och hans söner Åke Johansson, Leif Johansson samt Hilmer Hagberg. 1965 såldes den och fick namnet Erna med behöll numret GG 756.

Istället köpte Oskar Johansson och hans tidigare kompanjoner en ny båt från Donsö som tidigare hette Albatross och hade numret GG 64 men nu fick namnet Astrid fast med samma nummer, GG 64. Denna båt såldes redan året efter till Mariehamn på Åland.

Nästa båt som de 4 kompanjonerna kom att äga hette också GG 64 Astrid, byggd 1967 på Bergs varv och hemmahörande på Hyppeln. Från 1981 bytte båten namn till Astrid Marie och bytte förmodligen nummer till GG 764, men bytte 1985 namn igen till GG 877 Astrid Malo. Såldes 1986.

1981 införskaffade Leif Johansson och hans söner Börje och Tomas Johansson en ny GG 64 Astrid på 177 ton som fick Rörö som hemmahamn. Ytterligare fyra år senare köpte man en ny båt till, GG 764 Astrid Marie på 225 ton. Också hemmahörande på Rörö. Man skaffade snart också ytterligare en båt, GG 469 Martina för att fungera som lysbåt för Astrid vid snörpvadsfiske. 1993 ersattes Astrid och Martina av en ny båt, GG 64 Martina om 2000 såldes till familjen Ryberg på Rörö och blev GG 144 Themis.

När Leif Johansson var ung startade han också ett fiskeexportföretag, Astrid Fiskexport AB, som idag ligger i Rönnäng. Företag har också dotterbolaget Jonils Åkeri.

2007 köpte Astrid Fiske AB tillsammans med Peter Alexandersson på Hönö fiskebåten GG 348 Milton från Öckerö. Båten bytte namn till GG 704 Timor och registrerades på Hönö. Året efter köptes GG 77 Falken från Fiskebäck, från 2009 ägd av partrederi med familjen Johansson och Astrid Fiske AB som delägare. 2010 köpte Johansson ytterligare andelar i Falken. 2009 sålde Peter Alexandersson 30/100 i Timor till Astrid Fiske AB som därmed blev majoritetsägare i båten. I början av 2010 såldes andelarna i Timor till familjen Johansson som sen sålde båten till Per-Olof Andreasson och John Andreasson med 45/100 var samt Carl Svensson med 10/100. Båten bytte då namn till GG 1348 Milton av Öckerö och fick Öckerö som hemmahamn.

Även LL 279 Släggö tyck ha köpts av familjen Johansson 2009, först via Astrid Fiske AB och sen av familjemedlemmar för att i början av 2010 säljas vidare till Danafisk HB (familjen Toresson) på Dyrön. Båten fick då namnet GG 997 Patmos.

Fiskebåtarna som familjen äger är i allmänhet inte ägda direkt av nåt av de två aktiebolagen utan är partrederier, sålunda är flera familjemedlemmar och ibland också Astrid Fiske AB partägare i de fyra partrederierna Astrid Marie, Astrid, Falken och Ganthi 8 (40/100 av båten köptes av familjen Johansson från Fiskeri AB Ganthi i slutet av 2009). Dessa äger idag båtarna GG 64 Astrid Marie, byggd år 2000 i Norge, GG 764 Astrid som byggdes år 1997 och en bit större än Astrid Marie. Vidare, som redan nämnts, GG 77 Falken, registrerad i Fiskebäck och från 2009 GG 205 Ganthi.

Båtar som delägs av Astrid Fiske AB är GG 59 Sette Marie från Hönö (24/100 köptes av Astrid Fiske AB i början av 2010), LL 71 Västingskär från Lysekil (49/100 köptes av Astrid Fiske AB i början av 2010 och senare köpte familjen Johansson dessa andelar) och del i SD 454 Winga (Astrid Fiske köpt 1/10 och Pater Noster HB (John Gunnar Knutsson) 1/10 år 2010) från Havstensund. Astrids andel i Winga såldes i början av 2010 till Leif Johansson och hans söner. Genom olika inköp har man skaffat sig båtar eller andelar i båtar för andra typer av fiske än storfisket med snörpvad och flyttrål som man tidigare ägnat sig åt.

Astrid Fiske AB äger också två danska fiskebåtar, hemmahörande i Esbjerg. Dessa två, E 109 Erikke Vad og E 595 Simone Christina inköptes under våren 2010.

Astrid och Astrid Marie är båtar som i huvudsak ägnat sig åt snörpvadsfiske, men i alla fall Astrid Marie är en kombinerad trålare och vadbåt. Johanssons är sen lång tid tillbaka experter på att fiska med snörpvad och ljus. Snörpvadsfiske efter skarpsill, sill och makrill är något som man började med på Rörö och Hyppeln redan i början av 1900-talet. Även trålfisket efter torsk, plattfisk osv började vid denna tid.

Förutom att Leif Johansson och bägge sönerna, Tomas Johansson och Börje Johansson är registrerade som företagare med enskild firma finns ytterligare firmor med anknytning till deras fiskerikoncern, fiskelaget Astrid/Martina och fiskelaget Marie. Familjen Johansson är de enda fiskare som redovisar stora inkomster under åren 2000-06 enligt Isabella Lövins bok Tyst hav (av dem som hon kontrollerat) .

Astrid och Astrid Marie är godkända för MSC-märkning av en del av den sill de fångar.

Börje Johansson har varit (och kanske förblir även efter den pågående kongressen) ledamot av styrelsen för Sveriges Fiskares Riksförbund.

Båtar som familjen Johansson äger helt eller delvis när detta skrivs, själva eller via bolag, är:
GG 64 Astrid Marie
GG 59 Sette Marie
GG 77 Falken
GG 205 Ganthi 8
GG 764 Astrid
LL 71 Västingskär
SD 454 Winga
E 109 Erikke Vad
E 595 Simone Christina

Andra källor:
Rörö – öns historia, Hembygdsprojekt Öckeröarna delrapport 1, 1988
En mängd rapporter från Länsstyrelsen i Västra Götaland
Isabella Lövin, Tyst hav, 2007
Skeppsregistret

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerad på Svensson-bloggen 2010.

5 svar på “Familjen Johansson – Astrid Fiske”

Kommentarer är stängda.