EU:s fiske i Marocko, Mauretanien och Västsahara

Tre nederländska företag står för en stor del av EU:s fiske utanför Marocko, Västsahara och Mauretanien (ungefär 10%). Svenska företag deltar inte i EU:s fiske. Däremot deltar sannolikt svenskägda fiskeriföretag i fisket utanför den västafrikanska kusten. Det finns omkring 10 fiskebåtar med svenska kopplingar i området, vilket jag har skrivit om tidigare. Det finns också indirekta svenska kopplingar till de nederländska företag som fiskar i vatten utanför den västafrikanska öknen.

De i detta sammanhang aktuella nederländska företagen ingår alla i organisationen Pelagic  Freezer Trawler Association (PFA). Totalt har denna förening 9 medlemsföretag i Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Litauen. Men det handlar om tre huvudföretag (varav ett består av två moderbolag med samma ägare kan man säga). PFA fungerar också som lobbyorganisation gentemot EU när det gäller pelagiska fiskefrågor. Man kan säga att det är tre fiskeriföretag kamouflerade till organisation för att få större inflytande över EU:s fiskeripolitik. Och precis som med storjordbruket i Europa är dessa stora fiskebåtsfabriker subventionerade med skattemedel:

EU taxpayers have paid 142 million euro for the modernisation of PFA vessels and for their access to countries like Morocco and Mauritania to allow fishing within their waters during the last five years. But another part of this money is simply going up in smoke, due to the fact that these oil-guzzling factory vessels do not have to pay taxes on the fuel they use. Where you and I have to pay a large amount of duty each time we fill up our car or motorcycle with petrol (even if it is an energy efficient one), these vessels can hunt down the last remaining fish stocks all around the globe and do not have to worry about fuel taxes. When confronted with our protest, the spokesperson of the Pelagic Freezer-trawler Association, Mr van Balsfoort, responded irritably, saying that we should not target their ships but should instead complain to the EU in Brussels when we have a problem with their fishing practices. He is right. It’s the European Union that makes this grotesque tax abuse possible.

Företagen är Cornelis Vrolijk Holding BV med systerbolaget Jaczon BV och deras dotterbolag France Pelagique SAS, North Atlantic (Holdings) Ltd (UK, inklusive North Atlantic Fishing Company Ltd och Valiant Trawlers Ltd) och UAB High Seas Fishing Company i Litauen, Parlevliet & van der Plas BV med dotterbolagen Doggerbank Seefischerei GmbH och Mecklenburger Hochseefischerei GmbH samt det tredje moderbolaget i Nederländerna, Willem van der Zwan & Zn. BV. Totalt kontrollerar de enligt PFA:s hemsida 26 stycken stora kombinerade trålare och frysfartyg.

Det tre koncernerna äger också ett antal mindre fiskebåtar och ett antal rena kyl- och frysfartyg (reefers). Idag har de också båtar som är registrerade i Norge, Irland, Belize och Peru. Parlevliet har 1 300 anställda, Jaczon 300 och de andra två företagen har kanske lika många anställda som Jaczon.

PFA:s fiske är till vissa delar MSC-märkt. Det gäller sillfisket i Nordsjön, men inget annat av de fisken som PFA ägnar sig åt.  Förutom sill i Nordsjön fiskar PFA makrill i Nordsjön och Nordatlanten, hästmakrill utanför Skottland, Irland och Västafrika, blåvitling i Nordatlanten, chub, sardinella och sardiner utanför Västafrika och annan liknande fisk utanför Chiles kust i Stilla Havet.

Antalet båtar som PFA-anslutna företag äger och var de är registrerade varierar över tid och olika källor anger ofta lite olika saker vid samma tid. Men de uppgifter som tycks gälla just nu är att man äger följande stora frystrålare (namn, nationalitet, ägare, längd, bruttoton)

SCH 302 Willem van der Zwan, NL, W. van der Zwan & Zn BV, 142, 9 494
SCH 6 Alida, NL, W. van der Zwan & Zn BV, 99, 3235
SCH 333 Oceaan VII, NL, W. van der Zwan & Zn BV, 90, 2 624
Franziska, Peru, W. van der Zwan & Zn BV, 119, 7 153
H 90 Atlantic Princess, Storbritannien, Valiant Trawlers (Cornelis Vrolijk), 97, 3 229
H 171 Cornelis Vrolijk FZN, Storbritannien, Cornelis Vrolijk BV, 115, 5 579
SCH 81 Carolien, NL, Cornelis Vrolijk BV, 126, 6 999
SCH 72 Frank Bonefaas, NL, Cornelis Vrolijk BV, 120, 6 512
SCH 27 Scrombrus, NL, Cornelis Vrolijk BV, 78, 2 125
Afrika, Litauen, UAB High Seas Fishing Company, 126, 7 005 (tidigare SCH 24 och Jaczon)
SO 117 Johanna Maria, Irland, 120, 6 534 (tidigare SCH 118 och Jaczon)
SCH 123 Zeeland, NL, Jaczon BV, 115, 6 005,
PH 110 Wiron 1, Storbritannien,
PH 120 Wiron 2, Storbritannien,
SCH 22 Wiron 5, NL, Jaczon BV, 42, 1 230
SCH 23 Wiron 6, NL, Jaczon BV, 42, 1 230
FC716900 Prins Bernhard, Frankrike, France Pélagique SAS, 88, 2 610
FC716999 Sandettie, Frankrike, France Pélagique SARL, 83, 2 068
BX 791 Jan Maria, Tyskland, Doggerbank Seefischerei GmbH, 124, 7 646
H 771 Marbella, Storbritannien, Parlevliet & Van der Plas BV, 69, 2 882
K 749 Margiris, Litauen, Parlevliet & Van der Plas BV, 142, 9 499
K 759 Nida, Litauen, Parlevliet & Van der Plas BV, 65, 1 943
KW 170 Annie Hilina, NL, Parlevliet & Van der Plas BV, 86, 1 877
KW 172 Dirk Diederik, NL, Parlevliet & Van der Plas BV, 111, 5 099
KW 174 Annelies Ilena, NL, Parlevliet & Van der Plas BV, 145, 14 055
ROS 171 Maartje Theadora, Tyskland, Mecklenburger Hochseefischerei GmbH, 141, 9 082 (tidigare KW 171)
ROS 784, Dirk Dirk, Tyskland, Mecklenburger Hochseefischerei GmbH, 95,
ROS 785 Helen Mary, Tyskland, Mecklenburger Hochseefischerei GmbH, 117, 7 278
ROS 786, Gerda Maria, Tyskland, Mecklenburger Hochseefischerei GmbH, 81, 1 825

Utöver det äger man ett antal fiskebåtar utan fryskapacitet, exempelvis Parlevliets  H 135 Farnella, på 667 ton och  H 176 Arctic Warrior på 1 621 ton från Hull i Storbritannien, NT 500V Tronderbas, registrerad i Norge och på 2 213 ton, tyskregistrerade BX 786 Atlantic Peace på  1 597 ton samt Jaczons alla nederländska båtar, SCH 18 Boeier på 151 ton, OD1 Maarten Jacob (496 ton), OD 17 Buis (412 ton), P 224 Miranda (373 ton), SCH 45 Jacob Cornelis på 151 ton och SCH 65 Simplon på 310 ton. Dess mindre båtar ägnar sig åt nordsjöfiske medan de lite större trålarna utan fryskapacitet främst fiskar i Nordatlanten.

Man kan undra hur detta kan ha samband med svenska fiskare och fiskeriföretag. Det har det på minst två sätt, men bara indirekt. Dels handlar det om fiskebåten SCH 303 Ariadne som tidigare tillhörde W. van der Zwan & Zn BV. Idag ägs den av Nordic Pelagic A/S i Danmark. Ett bolag som ägs av nederländaren Tamme Bolt. Ariadne är på 2 180 ton och är en kombinerad frystrålare. Tamme Bolt hade innan dess köpt HM 220 Susan Vendelbo från den familjen Johansson från Rörö i Sverige. Efter inköpet av Ariadne planerar Tamme Bolt att sälja L 24 Susan Vendelbo som båten heter idag. Det var en indirekt beröringspunkt. De olika bolagen har affärer med varann.

Den andraberöringspunkten går via det nederländska företaget BV Kennemervis Groep. Ett föratg som handlar med fisk och livsmedel samt tillverkar fiskprodukter. Företaget äger Astrid Fiskexport AB i Sverige som tidigare ägdes av familjen Johansson från Rörö. Eventuellt har familjen Johansson idag intressen i det nederländska företaget. Kennemervis bedrev tidigare även eget fiske och ägde då bland annat Geertruid Margreta som numera heter Ocean VII och ägs av W. van der Zwan & Zn BV som alltså sålde en båt till Tamme Bolt. Det är okcås möjligt att Kennemervis köper fisk från de nederländska fiskeriföretagen, men det har jag inte kunnat hitta någon säker uppgift på så det är än så länge oklart om så är fallet.

Idag finns det inget avtal mellan EU och Marocko om fiske i Marockos farvatten (som även inkluderar Västsaharas). Däremot finns ett avtal med Mauretanien vilket gör att de fiskebåtar som fiskar utanför den västafrikanska kusten idag främst fiskar på mauretanskt vatten. Av nämnd båtar återfinns Willem van der Zwan, Afrika, Cornelis Vrolijk, Johanna Maria och Frank Bonefaas regelbudnet i Atlanten utanför Afrika. Sannolikt också Helen Mary och Dirk Dieterik som fiskat mycket därnere tidigare, under avtalet med Marocko. Det senare gäller även Margiris som PFA efter avtalets upphörande försökt få i fiske utanför Tasmanien i Australien. Det gör även Franziska som dock inte fiskar enligt EU:s avtal utan fiskar på ensilda avtal och därför också på marockanskt och västafrikanskt vatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

I media om EU:s fiskeripolitik: SVD, AB1, 2, 3,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2012.

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!